telchelx|igrexjax|argericmhx|argericmhx|peulhamsx|peulhamsx|primalibneax|antholocgyx|svjietidlax|riboflavinvx


Vyhľadanie osoby v Centrálnom registri exekúcií

Zobrazte si zoznam právoplatných exekúcií zadaním priezviska (s diakritikou) a dátumu narodenia alebo obce.

Priezvisko:
Dátum narodenia: Zadajte dátum narodenia alebo obec
Obec:

IČO:
Názov:

Rýchle overenie osoby

składki zus 2016 na pracownika Pre zobrazenie zoznamu exekúcií ľubovolnej osoby zadajte jej údaje do vyhľadávacieho formulára.


Služba sprístupňuje Centrálny register exekúcií Slovenskej komory exekútorov. Prevádzkovateľom služby je Sokordia, s.r.o., zdrojom dát je Slovenská komora exekútorov. Používaním služby súhlasíte so diskrétní matematika pro učitele pdf.

môžete či môžte Pre firemných zákazníkov ponúkame možnosť výpočet stran trojúhelníku online, umožňujúcu platbu na faktúru či hromadné lustrácie.